Line ID: 9-giraffe และ wb.work

เราส่งมอบสิ่งที่ดีให้ลูกค้าเสมอ

Clocks

Digital Clock ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่

Bamboo Desk Clock-003. บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ตั้งปลุก
Bamboo Desk Clock-002 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ความชื้น/ตั้งปลุก
Bamboo Digital Clock-001 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ตั้งปลุก
Bamboo Digital Clock-004 บอกเวลา/ตั้งปลุก
Cube Bamboo Clock-005 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ตั้งปลุก
Rectangle Bamboo Clock-006 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ตั้งปลุก
Rectangle Bamboo Clock-007 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ
Wireless Charger Bamboo Clock-008 บอกวัน/เวลา/อุณหภูมิ/ชาร์จมือถือไร้สาย
Analog Bamboo Clock-009
นาฬิกากรอบรูปไม้ไผ่-010
นาฬิกากรอบรูปไม้ไผ่-011
Wireless Charger Bamboo Clock-012
Wireless Charger Bamboo Clock-013
ชุดอุปกรณ์สำนักงานไม้ไผ่-014